Toimintaa

Arki rytmittyy leikkikoulussa viikko-ohjelmien mukaisesti.Toiminta tapahtuu kahdessa ryhmässä; aloittavien ryhmä (pienet) 15 lasta ja jatkavien ryhmä (isot) 15 lasta. Aloittavien ryhmässä käytetään kielinä sekä suomea että englantia ja jatkavien ryhmässä englantia.

Kielen opetusta: Systemaattinen opetus toteutetaan ikätasoisissa ryhmissä; 4-vuotiaat aloittavat lapset, 5 -vuotiaat "viskarit" ja 6-vuotiaat "eskarit". Esikouluopetuksessa opetuskielenä käytetään suomea. Suomenkielinen esiopetus tukee oman äidinkielen kehittymistä, kielellistä tietoisuutta ja lukemaan oppimista. Esiopetuksen tavoitteena on tukea ja edistää lapsen kasvua ja kehitystä sekä mahdollistaa luonteva siirtyminen kouluun.


.................................................................................................................................................................

Monimuotoista toimintaa: opetushetkien lisäksi viikoittaiseen toimintaan sisältyy

  • ulkoilua ja ulkoleikkejä (Lahnalahden puistossa)
  • retkiä (kohteina mm. teatterit, museot ja kirjasto)
  • liikuntaa, joukkuepelejä ja -leikkejä (liikuntapuistossa ja Kasinonrannalla)
  • musiikkia (musiikinopettaja Sanna Rintala)
  • piirtämistä, maalaamista ja askartelua
  • luontokoulua (aamupäiväretkiä Lauttasaaren luonnossa meren äärellä)

.................................................................................................................................................................


Eri lukuvuosina järjestetään lisäksi opettajien osaamisen pohjalta draamaa, kuvataideopetusta ja joogaa.

Sosiaalisia taitoja opetellaan "Let´s be friends" periaatteen mukaisesti "Happy faces" ja "Good choices" teemojen siivittämänä.

"Playschoolissa opimme englannin kieltä luonnollisella ja hauskalla tavalla."