Toimintaperiaate


The Lauttasaari English Playschool on vanhempainyhdistyksen ylläpitämä kokopäivähoitoa ja valtion tukemaa esiopetusta tarjoava yksityinen päiväkoti. Päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma pohjautuu valtakunnallisiin linjauksiin ja on kunnan yksityisen päivähoidon tarkastustoimen hyväksymä.

Playschool tarjoaa laadukasta hoitoa ja opetusta 4-6-vuotiaille lapsille turvallisessa ja virikkeellisessä toimintaympäristössä. Lasten yksilöllistä kasvua ja kehitystä tuetaan avoimessa ilmapiirissä yhteistyössä perheiden kanssa. Playschool tutustuttaa lapset englannin kielen alkeisiin sekä tukee kielen oppimista ja käyttöä arkipäivän tilanteissa. Vieraan kielen kautta lapsella on mahdollisuus tutustua luontevasti eri kulttuureihin ja kansallisuuksiin. - Opimme kieltä luonnollisella ja hauskalla tavalla!


Vieraaseen kieleen tutustuessa lapsen itseilmaisutaitojen kehittäminen ja tunne kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta korostuvat. Lapsia rohkaistaan käyttämään englannin kieltä tarinoiden, lorujen ja laulujen avulla. Playschoolissa kunnioitetaan lasten luontaista tapaa oppia itse kokeilemalla ja tekemällä. Tavoitteena on mahdollistaa lapsille positiivisia ja itsetuntoa vahvistavia kokemuksia itsestään ajattelijana, toimijana, oppijana ja ryhmän jäsenenä. Lapsia kannustetaan myös toistensa kunnioittamiseen ja ystävyyteen. - Koemme oppimisen iloa yhdessä tietoa hankkimalla sekä itse kokeilemalla.