Opetuksen menetelmiä

Leikki


Leikki on lapselle luonteva tapa oppia. Yhdessä leikkien lapset harjoittelevat mm. sosiaalisia taitoja, ongelmien ratkaisua ja toisten mielipiteiden kuuntelemista. Rooli- ja kotileikit ovat sekä mieluisia että tärkeitä. Niissä lapsi voi käydä läpi omia kokemuksiaan. Leikeissä ja peleissä opitaan toimimaan sääntöjen mukaan ja koetaan millaista on voittaa ja hävitä. Näin opitaan käsittelemään näihin tilanteisiin liittyviä tunteita. Ulkona leikittäessä motoriset taidot vahvistuvat ja kehittyvät.

Teematyöskentely


Playschoolilla on lukukausittain yhteinen teema, joka valitaan lasten kokemusten ja kiinnostuksen pohjalta. Toiminta suunnitellaan kokonaisvaltaisesti teemaan sopivaksi; esim. retket ja lauluhetket. Retkillä saadaan konkreettisia kokemuksia aiheesta. Uusia opittuja asioita työstetään ryhmissä. Oppimisympäristö pyritään luomaan sellaiseksi, että se tukee myös itsenäistä työskentelyä aiheen parissa. Lukuvuoden 2018-2019 teema on "My environment" .
Lukuvuosien teemoja:

2019-2020 Elements

2018-2019 My Environment

2017-2018 My body

2016-2017 Space

2015-2016 Around the World

Pienryhmätyö

Toimiessamme pienryhmissä rikomme ryhmärajoja; kokoonpanoja vaihdellaan "mixed groups" periaatteella aloittavien ryhmän ja jatkavien ryhmän lasten kesken. Pienryhmien toiminnan tarkoitus on yhdessä työskentely sekä toisten auttaminen samalla, kun opitaan uusia asioita. Lapset voivat ohjata ja olla esimerkkinä toisilleen. 

"Käytämme englantia erilaisissa arjen tilanteissa "